10-21 (10-19) SE AVVIKENDE TIDER
menu

Kontakt oss

Har du glemt noe/mistet noe på senteret? Kontakt Securitas på 404 66 408

Kontakt senterkontoret for andre henvendelser på telefonnummer 22 72 76 00

 

SENTERLEDER

Gudrun Røed
Telefon: 22 72 76 00
gudrun.roed@citycon.no

 

MARKEDSKOORDINATOR

Kristine Eknes Blom
Telefon: 22 72 76 00
kristine.eknes.blom@citycon.no

 

DRIFTSSJEF

Roy Syversen
Telefon: 22 72 76 05
roy.syversen@citycon.no  

 

DRIFTSTEKNIKER

Bård Schelander-Thorvaldsen
Telefon: 22 72 76 05
bard.thorvaldsen@citycon.no  

 

LEIE AV LOKALER
 
Kontakt Stine Landgraff Torvaldsen i Citycon 
dersom du er interessert i å leie lokaler.

Mobil: 95 03 59 70
E-post: stine.landgraff.torvaldsen@citycon.no