Samarbeid på tvers

Linderud Fotball + Linderud Senter = Sant 

Linderud Fotball er et samfunnsprosjekt med breddefotball som virkemiddel. Morten Rom er oppstarter av prosjektet og har et sterkt engasjement for barn og unge. 

Linderud med over 6500 innbyggere har ingen organiserte fotballlag og dette ønsket Morten å gjøre noe med. 

Linderud IL sin målsetting er å ha over 300 barn og ungdom aktive i løpet av 2 år. Formålet er å bygge et trygt nærmiljø ved å minske utenforskap og forskjeller med utganspunkt i fotballens kraft. Ungdommen skal oppleve likeverd, styrket selvfølelse og skape et større handlingsrom for gode livsvalg.

Tilbudet består av 3 hoveddeler;

1) Lavterskel trening for alle årsklasser. Trening hver tirsdag og torsdag i sommerhalvåret. 

2) Klubbhus som møteplass. Et åpent samfunnshus de dagene det er trening og aktivitet. 

3) Lederutdannelse for minoritetsforeldre og ungdom som ressurspersoner. 

Linderud senter inngikk i 2022 et strategisk samarbeid for å rekruttere flere ungdom til idrett og er en god støttespiller i samfunnsprosjektet for 2023 også.