OM SENTERET
Linderud Senter er et lyst, moderne og trivelig senter med et sterkt lokalt engasjement, og et naturlig samlingspunkt for alle som bor i nærmiljøet. Vi har i dag 60 butikker og er størst på helse og velvære i Groruddalen. Linderud Senter har siden etableringen i 1967 opparbeidet seg en unik posisjon i et område av Oslo med høy befolkningstetthet. Senteret ligger lett tilgjengelig for både bil, kollektivtransport og myke trafikanter på sørsiden av Trondheimsveien, cirka fire kilometer nord for Sinsenkrysset.

Citycon

Linderud senter er eid av Citycon. Citycon har en sterk posisjon både som eier, forvalter og utvikler av dagligvarebaserte kjøpesentre i Norden og Baltikum. Verdien av de eiendommer selskapet forvalter, beløper seg til cirka 5 milliarder euro og selskapets markedsverdi er cirka 2 milliarder euro. Citycon er markedsleder i Finland og Estland og henholdsvis nummer 2 og 3 i Norge og Sverige. Selskapet har også et fotfeste i Danmark. Les mer på www.citycon.no