KONTAKT

Har du glemt noe/mistet noe på senteret? Kontakt Securitas på 404 66 408

Kontakt senterkontoret for andre henvendelser på telefonnummer 22 72 76 00

 

SENTERLEDER

Marianne Thoresen-Larsen

Telefon: 22 72 76 00

E-post: marianne.thoresen@citycon.com

 

DRIFTSSJEF

Roy Syversen

Telefon: 22 72 76 00

E-post: roy.syversen@citycon.com

 

DRIFTSTEKNIKER

Robin Löfholm

Telefon: 22 72 76 00

E-post: robin.lofholm@citycon.com

 

MARKETING ACTIVATION SPECIALIST

Kristine Eknes Blom

Telefon: 93 65 72 45

E-post: kristine.eknes.blom@citycon.com

 

LEIE AV LOKALER

Kontakt Henriette Mork i Citycon dersom du er interessert i å leie lokaler.

Mobil: 95 05 35 06

E-post: henriette.mork@citycon.com