KONTAKT

Har du glemt/mistet noe på senteret? Kontakt Securitas på 404 66 408.

For andre spørsmål, ring 22 72 76 00. 
 

SENTERLEDER

Marianne Thoresen-Larsen

E-post: marianne.thoresen@citycon.com

 

DRIFTSSJEF

Roy Syversen

 E-post: roy.syversen@citycon.com

 

DRIFTSTEKNIKER

Robin Löfholm

E-post: robin.lofholm@citycon.com

 

MARKETING ACTIVATION SPECIALIST

Kristine Eknes Blom

E-post: kristine.eknes.blom@citycon.com

 

LEIE AV LOKALER

Kontakt Henriette Mork i Citycon dersom du er interessert i å leie lokaler.

Mobil: 95 05 35 06

E-post: henriette.mork@citycon.com