Kontakt

Securitas
Har du glemt noe/mistet noe på senteret?
404 66 408
Senterleder
Marianne Thoresen-Larsen
Send e-post
Markedsansvarlig
Camilla Dahl
Send e-post
Prosjektleder drift 
Hege J. Eriksen
Send e-post
Utleieansvarlig
Charlotte Nilsen
Send e-post
Leie av standplass / pop-up
Christian Kiilerich
Send e-post